dyskografie.com - muzyka ma swoje miejsce
biografia

KRZYSZTOF DOWGIAŁŁO (ur. 30 VI 1938 Nowomalin k. Ostroga, Wołyń), w 1962 absolwent Wydz. Architektury q PG. W 1963–1967 pracował jako architekt w Wielkiej Brytanii, Francji i Algierii, 1967–1983 w Miastoprojekcie Gd. W q sierpniu 1980 współorganizator strajku w Miastoprojekcie, przew. komitetu strajkowego, delegat do MKSw q Stoczni Gd. im. Lenina, od listopada 1980 w q Solidarności; przew. Komitetu Założycielskiego, nast. wiceprzew. Komisji Zakładowej. W lipcu 1981 delegat na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Gd., czł. Zarządu Regionu, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów. 13–16 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Gd., czł. Regionalnego Komitetu Strajkowego, po pacyfikacji 16 grudnia aresztowany, osadzony w q Areszcie Śledczym; z powodu choroby serca przeniesiony do szpitala więziennego w Bydgoszczy; w maju 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Gd. na 4 lata więzienia. Osadzony w Zakładzie Karnym w Potulicach, wydawał więzienną gazetkę „Pilnik”; w 1983 wykonanie reszty wyroku zawieszono na 3 lata. W 1983 zwolniony z pracy, współzał. Spółdzielni Twórczość Architektoniczna. W czerwcu 1984 ponownie aresztowany, zwolniony w lipcu na mocy amnestii. Od 1985 red. „Biuletynu Terytorialno-Związkowego Komitetu Samoobrony Społecznej «Gryps»”. W 1986–1988 czł. Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Gd., jej przedstawiciel w Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. W maju i sierpniu 1988 uczestnik strajków w Stoczni Gd. W 1989–1991 poseł (z Gdyni) na Sejm RP z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” (q wybory 1989). W 1989–1993 wiceprzew. Światowej Konfederacji Pracy. W 1990–1992 delegat na Wojewódzki Zjazd Delegatów Regionu Gd., czł. Zarządu Regionu, delegat na Krajowy Zjazd Delegatów, czł. Komisji Krajowej. W 1990–1991 w Ruchu Obywatelskim Akcja Demokratyczna, 1991–1994 w Unii Demokratycznej, 1994–2005 w Unii Wolności, 1989–2002 radny Sopotu z list KO, UD i UW. Prowadzi własną działalność gosp. Dowgiałło-Swerpel, od lipca 1999 Krzysztof Dowgiałło Pracownia Architektoniczna. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP (2007).

 

Źródło
Encyklopedia Gdańska

tekst dostępny w języku:
http://www.encyklopediagdanska.pl/
nazwaKrzysztof Dowgiałło
imię i nazwiskoKrzysztof Dowgiałło
typ artystypolityk
pochodzenie
miejsce urodzenia Nowomalin
data urodzenia30.06.1938
aktywność1970
gatunekfilmowa i teatralna
styl
ocena
piosenki i utwory1